Nâng cao công tác tuyên truyền về TTATGT trên phương tiện thông tin đại chúng

14:30 25/05/2020

(UBATGTQG)- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn thiết lập trạng thái bình thường mới sau dịch bệnh Covid19.

Vận tải đường bộ biến hung thành cát thời hậu dịch

14:24 25/05/2020

Tạp chí GTVT - Bị thiệt hại nặng nề do dịch Covid 19, các doanh nghiệp vận tải đường bộ đang từng bước khắc phục khó khăn, khôi phục lại hoạt động, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.

Loạt giải pháp ngành GTVT thực hiện “mục tiêu kép”

14:59 25/05/2020

Tạp chí GTVT - Trong giai đoạn chống dịch Covid-19 vừa qua, ngành GTVT đã phát huy vai trò “đi trước mở đường”, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép”, đó là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội bằng những giải pháp cụ thể, hữu hiệu.

Tăng gần 300% vụ vi phạm được phát hiện trong 5 ngày tổng kiểm soát

07:25 22/05/2020

Tạp chí GTVT - Một số địa phương có kết quả thực hiện cao là TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai...

Giải ngân vốn giao thông cao hơn 6% trung bình cả nước

07:57 22/05/2020

Tạp chí GTVT - Đến hết tháng 4/2020, Bộ GTVT đã giải ngân được 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm. Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt khoảng 18,1% kế hoạch năm.

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp vận tải “bung ra” sau đại dịch

07:03 22/05/2020

Tạp chí GTVT - Để phục hồi nền kinh tế hậu dịch covid-19, TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải.

Giáo dục thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” theo Di chúc Hồ Chí Minh

21:19 19/05/2020

(HCM.VN) - Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ai cũng nhận rằng thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà và Đoàn Thanh niên Lao động là cánh tay đắc lực của Đảng”. Vì vậy, trước lúc đi xa, Người căn dặn trong Di chúc: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21:51 19/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong 24 năm liên tục (từ năm 1945 đến năm 1969). Công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người gắn liền với thời kỳ lịch sử vẻ vang - giành độc lập cho dân tộc và đấu tranh thống nhất đất nước; thể hiện qua phương pháp và phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng phong cách người lãnh đạo, người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh

21:13 19/05/2020

Phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu theo Hồ Chí Minh là tổng hòa các phương pháp, biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Người. Phong cách đó vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, có ý nghĩa to lớn đối với việc rèn luyện phong cách của người cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong giai đoạn mới.

Tiêu chuẩn chọn cán bộ Đại hội Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21:37 19/05/2020

Tạp chí GTVT - Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có việc chuẩn bị nhân sự, chọn lựa, giới thiệu những người để bầu vào cấp ủy là cả một chuỗi công việc được tiến hành theo một quy trình và chuẩn mực nhất định. Chào mừng Đại đội Đảng các cấp, nhân Hội nghị TW lần thứ 12 khóa XII bàn về công tác nhân sự Đại hội XIII và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Tạp chí GTVT trân trọng giới thiệu bài viết của GS. TS. Mạch Quang Thắng - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để bạn đọc hiểu thêm về tư tưởng vĩ đại của Người.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an Nhân dân

21:44 19/05/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến lực lượng CAND. Người thường xuyên đến thăm, động viên và có những lời dạy bảo sâu sắc, quý báu đối với lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ của Đảng

21:26 19/05/2020

Đánh giá về vai trò của công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém… vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự

21:12 19/05/2020

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: "Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam".

Tài xế ô tô Quảng Trị dính phạt 35 triệu trên QL1 sau chầu bia "giải khát"

16:56 18/05/2020

Trong những trường hợp vi phạm bị CSGT Quảng Trị xử lý chiều tối 16/5, có lái xe ô tô với nồng độ cồn đo được lên tới 0,624 miligam/lít khí thở.

Gần 800 vi phạm nồng độ cồn, 14 trường hợp sử dụng ma túy bị xử lý trong ngày thứ hai tổng kiểm soát

16:09 18/05/2020

Trong ngày thứ hai ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT cả nước đã dừng kiểm soát 60.168 trường hợp; lập biên bản 13.873 trường hợp.