Sách trắng về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2017 - 2018.

07:35 05/04/2018

Để giúp các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học có cái nhìn tổng thể về tình hình TTATGT và công tác bảo đảm TTATGT ở nước ta trong năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông - Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn và xuất bản “Sách trắng về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2017 - 2018”.

Sách trắng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2016 - 2017

07:35 05/04/2018

Để giúp các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học có cái nhìn tổng thể về tình hình trật tự, an toàn giao thông và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở nước ta trong năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông - Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản CAND xuất bản  cuốn sách:“Sách trắng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2016 - 2017”.