QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU AN TOÀN GIAO THÔNG QUA CÁC THỜI KỲ

14:06 04/06/2018

Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân được thành lập ngày 17/6/2013 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 20/8/2015 Viện Khoa học Cảnh sát thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân được thành lập, theo đó Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông trở thành một đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Cảnh sát.