I. Sự ra đời, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân được thành lập ngày 17/6/2013 theo Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 20/8/2015 Viện Khoa học Cảnh sát thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân được thành lập, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông trở thành một đơn vị trực thuộc Viện, theo đó chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông, bao gồm:

- Về vị trí và chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Cảnh sát của Bộ Công an đặt tại Học viện Cảnh sát nhân dân, có trách nhiệm giúp Viện trưởng tham mưu Giám đốc Học viện nghiên cứu những vấn đề trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên toàn quốc; tư vấn hoạt động chính sách và hoạt động khoa học công nghệ về lĩnh vực an toàn giao thông; thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác trong nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc theo quy định của Bộ Công an và của Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

(1) Giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên toàn quốc, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, giảm vi phạm luật giao thông, ổn định trật tự an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

(2) Nghiên cứu, thống kê, điều tra và phân tích các dữ liệu về trật tự an toàn giao thông; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học về trật tự an toàn giao thông.

(3) Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền chủ trì, tham gia các đề án, chương trình dự án phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

(4) Nghiên cứu ứng dụng và phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành Công an về triển khai công nghệ về trật tự, an toàn giao thông.

(5) Tham gia đào tạo đại học, sau đại học và bồi d]ơngx nâng cao trong và ngoài Học viện; tổ chức giảng dạy các môn học theo sự phân công cho học viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông và Cảnh sát đường thủy. Tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực tiễn thuộc lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài ngành Công an.

(6) Công bố, xuất bản các tài liệu khoa học công nghệ về trật tự an toàn giao thông của tạp chí Cảnh sát nhân dân.

(7) Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế về tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn quốc theo quy định của Bộ Công an.

(8) Quản lý đội ngũ cán bộ, tài sản của Trung tâm theo quy định.

(9) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Trung tâm do Giám đốc Học viện và Viện trưởng giao.

Buổi đầu thành lập và ra mắt ngày 30/8/2013, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông có 11 đồng chí, đến nay sau gần 05 năm xây dựng trưởng thành, Trung tâm có 21 cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại 02 cơ sở tại Học viện Cảnh sát nhân dân và tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có 02 đồng chí có học hàm Phó giáo sư, 04 đồng chí có trình độ tiến sĩ và 07 đồng chí có trình độ thạc sỹ.

Quá trình xây dựng và trưởng thành đến nay Trung tâm đã đạt được một số thành tích sau:

1. Trong công tác nghiên cứu khoa học

- Chủ trì nghiên cứu và nghiệm thu 01 đề tài cấp Bộ đạt loại xuất sắc; đang chủ trì nghiên cứu 02 đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước;  nghiệm thu 10 đề tài cấp cơ sở thuộc Bộ Công an và Học viện Cảnh sát nhân dân đạt loại xuất sắc và đang được Ban Giám đốc Học viện giao chủ trì nghiên cứu 01 đề tài cấp nước.

- Xuất bản Sách trắng trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam và các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

- Phối hợp với các chuyên gia của Học viện đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng 02 đề xuất khoa học cấp Nhà nước có chất lượng theo sự phân công của Giám đốc Học viện, trong đó có 01 đề xuất đã được phê duyệt thực hiện năm 2016; tổ chức 08 Hội thảo, 20 tọa đàm khoa học.

2. Công tác giảng dạy, đào tạo, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ

- Hướng dẫn 18 học viên cao học bảo vệ thành công Luận văn cao học; tổ chức hội thảo đề tài luận án tiến sĩ cấp khoa cho 03 nghiên cứu sinh đạt kết quả tốt. Thực hiện giảng dạy trên 700 giờ cho sinh viên các hệ học trong Học viện.

- Tổ chức 04 khóa huấn luyện kỹ năng điều khiển xe mô tô tuần tra phân khối lớn cho gần 200 cán bộ Cảnh sát giao thông trong toàn quốc; tập huấn cho trên 3000 sinh viên Học viện kỹ năng lái xe mô tô phân khối lớn của Cảnh sát.

- Phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, Ban an toàn giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt các địa phương tập huấn cho gần 3000 cán bộ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự về kỹ năng truyền thông; cưỡng chế vi phạm nồng độ cồn, vi phạm thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô theo kinh nghiệm quốc tế; tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông cho hơn 2000 lượt sinh viên các hệ học tại Học viện.

3. Công tác biên tập và xuất bản chuyên đề An toàn giao thông thuộc Tạp chí Cảnh sát nhân dân

Đã xuất bản 30 số Chuyên đề An toàn giao thông – Tạp chí Cảnh sát nhân dân với hơn 360 bài viết có chất lượng.

4. Công tác thống kê, điều tra, phân tích các dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông

Đã và đang xây dựng, quản lý  hệ thống cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông trên toàn quốc trong 20 năm trở lại đây; quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông tại 02 thành phố trực thuộc Trung ương là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Hoạt động hợp tác

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban An toàn giao thông Quốc, Ban An toàn giao thông Công an các địa phương, Vụ An toàn giao thông – Bộ Giao thông vận tải , Cục Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai tập huấn nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt cán bộ các  văn bản quy phạm pháp luật mới và nghiệp vụ trong tuyên truyền, cưỡng chế vi phạm; tổ chức 04 hội thảo giới thiệu công nghệ Camera giám sát, xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ trên toàn quốc thu hút trên 1000 lượt cán bộ ngành giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông tham gia.

II. Thành tích của đơn vị

Với những kết quả đạt được, liên tục các năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017, 2017-2018 Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông đều đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến, Đơn vị quyết thắng. Cán bộ Trung tâm còn nhận được bằng khen của lãnh đạo Bộ Công an và nhiều giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

III. Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

Giai đoạn 6/2013-10/2017:

Đại tá, PGS.TS. Phạm Đình Xinh - Giám đốc Trung tâm
Đại tá, TS, Phùng Văn Hào - Phó Giám đốc Trung tâm

Trung tá, TS. Lê Huy Trí – Phó Giám đốc Trung tâm

Thiếu tá, TS. Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Trung tâm

Thượng tá, TS. Phạm Hồng Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm

Đại tá, TS. Mai Tiến Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm

Thiếu tá, TS. Trương Diệu Loan – Phó Giám đốc Trung tâm

Từ 10/2017 đến nay:

Trung tá, PGS. TS. Lê Huy Trí – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm

Đại tá, PGS.TS. Đinh Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm