Thành tích đạt được của Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông

14:14 04/06/2018

Với những kết quả đạt được, liên tục các năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông đều đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến. Cán bộ Trung tâm còn nhận được bằng khen của lãnh đạo Bộ Công an và nhiều giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và Công ty Honda Việt Nam.