1. Trong công tác nghiên cứu khoa học

- Chủ trì nghiên cứu và nghiệm thu 01 đề tài cấp Bộ đạt loại xuất sắc; đang chủ trì nghiên cứu 02 đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước;  nghiệm thu 10 đề tài cấp cơ sở thuộc Bộ Công an và Học viện Cảnh sát nhân dân đạt loại xuất sắc và đang được Ban Giám đốc Học viện giao chủ trì nghiên cứu 01 đề tài cấp nước.

- Xuất bản Sách trắng trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam và các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

- Phối hợp với các chuyên gia của Học viện đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng 02 đề xuất khoa học cấp Nhà nước có chất lượng theo sự phân công của Giám đốc Học viện, trong đó có 01 đề xuất đã được phê duyệt thực hiện năm 2016; tổ chức 08 Hội thảo, 20 tọa đàm khoa học.

2. Công tác giảng dạy, đào tạo, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ

- Hướng dẫn 18 học viên cao học bảo vệ thành công Luận văn cao học; tổ chức hội thảo đề tài luận án tiến sĩ cấp khoa cho 03 nghiên cứu sinh đạt kết quả tốt. Thực hiện giảng dạy trên 700 giờ cho sinh viên các hệ học trong Học viện.

- Tổ chức 04 khóa huấn luyện kỹ năng điều khiển xe mô tô tuần tra phân khối lớn cho gần 200 cán bộ Cảnh sát giao thông trong toàn quốc; tập huấn cho trên 3000 sinh viên Học viện kỹ năng lái xe mô tô phân khối lớn của Cảnh sát.

- Phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, Ban an toàn giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt các địa phương tập huấn cho gần 3000 cán bộ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự về kỹ năng truyền thông; cưỡng chế vi phạm nồng độ cồn, vi phạm thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô theo kinh nghiệm quốc tế; tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông cho hơn 2000 lượt sinh viên các hệ học tại Học viện.

3. Công tác biên tập và xuất bản chuyên đề An toàn giao thông thuộc Tạp chí Cảnh sát nhân dân

Đã xuất bản 30 số Chuyên đề An toàn giao thông – Tạp chí Cảnh sát nhân dân với hơn 360 bài viết có chất lượng.

4. Công tác thống kê, điều tra, phân tích các dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông

Đã và đang xây dựng, quản lý  hệ thống cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông trên toàn quốc trong 20 năm trở lại đây; quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông tại 02 thành phố trực thuộc Trung ương là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Hoạt động hợp tác

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban An toàn giao thông Quốc, Ban An toàn giao thông Công an các địa phương, Vụ An toàn giao thông – Bộ Giao thông vận tải , Cục Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai tập huấn nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt cán bộ các  văn bản quy phạm pháp luật mới và nghiệp vụ trong tuyên truyền, cưỡng chế vi phạm; tổ chức 04 hội thảo giới thiệu công nghệ Camera giám sát, xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ trên toàn quốc thu hút trên 1000 lượt cán bộ ngành giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông tham gia.

Trung tâm Nghiên cứu ATGT - Học viện Cảnh sát nhân dân