Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

11:40 16/01/2019

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 được khai mạc trọng thể sáng 03/01 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Ban biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.