C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20191025_210000.jpg

Quan sát cho thấy, việc lựa chọn địa điểm, bố trí đội hình, cọc nón, biển báo giao thông, cũng như phối hợp các bên tham gia được tiến hành bài bản, qua đó góp phần bảo đảm an toàn, phòng  tránh thương tích cho cán bộ, chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ trên đường; nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và người dân sinh sống, thường xuyên đi lại trên địa bàn. Trong lần kiểm tra này, người điều khiển phương tiện được kiểm tra đều thân thiện hợp tác, chấp hành yêu cầu kiểm tra và đồng tình với cách làm của CSGT. Điều này cho thấy, mô hình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế đã và đang đem lại hiệu quả cao và cần tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20191025_202608.jpg

Phương tiện giao thông liên tục được CSGT lựa chọn ngẫu nhên đưa vào khu vực kiểm tra nồng độ cồn.

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20191025_203010.jpg

Phương tiện vào khu vực kiểm tra được cán bộ CSGT ghi lại đầy đủ thông tin để báo cáo,  xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch cho các lần tiếp theo.

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20191025_202633.jpg

Người điều khiển phương tiện giao thông thân thiện, chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của CSGT  và đồng tình với cách làm của CSGT CATP Hồ Chí Minh.

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20191025_211448.jpg

Ông Marcin Fliege Chuyên gia Hiệp hội ATGT đường bộ toàn cầu quan sát CSGT  kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo nồng độ cồn, đồng thời đánh giá cao việc áp dụng mô hình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm  nồng độ cồn theo kinh nghiệm của lực lượng CSGT ĐB-ĐS Công an Thành phố Hồ Chí Minh.