Hội thảo được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng, PGS, TS. Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Ủy viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Thiếu tướng, PGS, TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND. 
Trong những năm vừa qua, các ngành, các cấp và các lực lượng chuyên trách đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung công tác phòng, chống tội phạm ở nước ta và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật, phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ở nước ta vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trên các tuyến giao thông. Trước sự phát triển nhanh chóng của các loại hình giao thông vận tải, tội phạm đã lợi dụng những sơ hở trong lĩnh vực giao thông vận tải để hoạt động phạm tội trên các tuyến đường bộ - đường sắt - đường thủy - đường hàng không gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt của đời sống xã hội và khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực này.
Toàn cảnh Hội thảo
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình tội phạm đang diễn ra trên lĩnh vực giao thông vận tải và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông trong thời gian tới. Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo là cơ sở để bổ sung và hoàn thiện cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông vận tải, góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hiệu quả công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng liên quan trong tình hình hiện nay.
 
Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông