Toàn cảnh diễn đàn
Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT thành phố Hồ Chí Minh  phát biểu khai mạc chương trình
         Tại diễn đàn, đại diện cán bộ CSGT đã được tập huấn trong chương trình dự án đã trình bày về những cách làm hiện tại, những thuận lợi và khó khăn trong công tác cưỡng chế, tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma tuý trong thời gian qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, mong muốn nhận được những hỗ trợ và giải pháp từ phía các chuyên gia về an toàn giao thông của Hiệp hội An toàn giao thông toàn cầu và Học viện Cảnh sát nhân dân để giải quyết những khó khăn và thách thức trong thời gian tới.
Ông Marcin Fleiger - Giám đốc Chương trình GRSP, Hiệp hội An toàn giao thông
đường bộ toàn cầu phát biểu tại diễn đàn
          Các chuyên gia trong và ngoài nước về an toàn giao thông của Học viện Cảnh sát nhân dân, Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu đã hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, giúp cho Ban chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác tuần tra kiểm soát nhận thức sâu hơn về vai trò, trách nhiệm và cách thức tổ chức làm việc hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, nâng cao năng lực cho lực lượng CSGT trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma tuý đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Bà Ceise Petchil - cán bộ cấp cao GRSP tham luận tại diễn đàn