Thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ/HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2030”, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND ngày 28/9/2017, trong đó có nội dung: Xây dựng quy định quản lý xe ba bánh phục vị đi lại của thương binh và người khuyết tật khi tham gia giao thông phải được đăng ký, đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; dừng hoạt động của xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người trên địa bàn Thành phố và có cơ chế hỗ trợ chuyển việc làm đảm bảo đời sống đối với thương binh có xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người đang hoạt động. Ủy ban Nhân dân Thành phố xin báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, kiến nghị đề xuất như sau:

I. Công tác chỉ đạo:

 1. Ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành xây dựng lộ trình, biện pháp để hạn chế, tiến tới cấm sử dụng xe 3 bánh vận tải hàng hóa trên địa bàn Thành phố; Triển khai thực hiện rà soát số lượng xe 3 bánh của thương binh, bệnh binh, người khuyết tật; Tuyên truyền, đối thoại với các doanh nghiệp có sử dụng có 3 bánh của thương binh tham gia kinh doanh vận tải và dự kiến chính sách ưu đã, hỗ trợ...

 2. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó có nội dung luên quan đến hoạt động của xe 3, 4 bánh: “Xe 3,4 bánh chỉ phục vụ đi lại cho thương binh và người khuyết tật theo các quy định của pháp luật. Riêng đối với xe 3, 4 bánh do thương binh, người khuyết tật trực tiếp điều khiển đang sử dụng làm phương tiện kinh doanh chở hàng và chở người, được phép tạm thời hoạt động đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp cho thương binh đang sử dụng phương tiện trên”. Hiện Sở Giao thông vận tải đang tổng hợp ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định báo cáo UBND Thành phố xe xét, phê duyệt.

 3. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về quản lý, thu hồi đối với xe mô tô, xe gắn máy để đảm bảo an toàn giao thông và giảm ô nhiễm môi trưởng (văn bản số 2855/UBND-ĐT ngày 13/6/2017).

 4. Chỉ đạo Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp sử dụng xe 3 bánh vi phạm quy định trên địa bàn thành phố; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt, liên tục trong việc kiểm tra, xử lý người điều khiển xe 3 bánh vi phạm chở người, chở hàng “cồng kênh”, chở hàng “quá khổ” khi tham gia giao thông; Kiên quyết xử lý theo quy định đối với các đối tượng đóng giả thương binh; Thường xuyên rà soát, kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải tạo, lắp ráp phương tiện xe 3, 4 bánh trái quy định. Tổ chức dán logo cho 30 xe 3 bánh đã đăng ký, được phép lưu hành để phục vụ nhu cầu đi lại cho thương binh.

 II. Kết quả thực hiện một số nội dung cụ thể:

 1. Thống kê, rà soát số lượng xe 3 bánh của thương binh, bệnh binh, người khuyết tật:

 Kết quả thống kê, khảo sát của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Liên ngành, đến ngày 31/5/2018 cho thấy: Các xe 3 bánh đều là xe tự chế (tự sản xuất, lắp ráp). Có tổng số 1.316 người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn hàng hóa (Trong đó có 964 thương binh; 103 bệnh binh; 249 người khuyết tật). Về nguyện vọng, theo thống kê có : 544 trường hợp (chiếm 41,34%) có nguyện vọng giữ lại phương tiện sử dụng; 93 trường hợp (chiếm 7,07%) có nguyện vọng chuyển đổi xe; 39 trường hợp (chiếm 2,96%) có nguyện vọng chuyển đổi nghề; 114 trường hợp (chiếm 9,04%) có nguyện vọng hỗ trợ việc làm; 12 trường hợp (chiếm 0,91%) có nguyện vọng hỗ trợ 1 lần, 395 trường hợp (chiếm 301,01%) có nhu cầu khác hoặc không nêu ý kiến nhu cầu cụ thể).

 2. Về nghiên cứu dự kiến chính sách ưu đãi, hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống của thương binh, bệnh binh, người khuyết tật tự nguyện từ bỏ việc sử dụng xe 3 bánh tự chế, Thành phố đã nghiên cứu một số chính sách như sau:

 - Đối với chủ phương tiện đang sử dụng xe 3 bánh để kinh doanh, nếu có nhu cầu đào tạo để chuyển đổi nghề mới, giới thiệu việc làm tại các cơ sở đào tạo nghề, giới thiệu việc làm (do quận, huyện, thị xã hoặc các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý) thì được miễn phí đào tạo, giới thiệu việc làm, kể cả vợ (chồng), con của họ;

 - Xe 3 bánh tự chế của thương binh, bệnh binh, người khuyết tật nếu chỉ dùng phục vụ cá nhân trong việc di chuyển đi lại (không kinh doanh vận chuyển hàng hóa) thì được đăng kiểm miễn phí tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sơ Sở Giao thông vận tải quản lý;

 - Thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe 3 bánh để kinh doanh nếu có nhu cầu giám định sức khỏe để được học, cấp Giấy phép lái xe mô tô, xe 3 bánh thì được khám sức khỏe miễn phí tại các cơ sở ý tết thuộc Sở Y tế hoặc do Sở Y tế quy định;

 - Thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe 3 bánh để kinh doanh nếu có đủ sức khỏe theo quy định và có nhu cầu đào tạo để cấp Giấy phép lái xe mô tô, xe 3 bánh thì được đào tạo miễn phí tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý;

 - Các doanh nghiệp thương binh và người thương binh đang sử dụng xe 3 bánh nếu có nhu cầu hỗ trợ thuê mặt bằng để sản xuất kinh doanh (thay cho việc sử dụng xe 3-4 bánh tự lắp ráp kinh doanh vận chuyển hàng hóa) thì được UBND các quận, huyện, thị xã xem xét.

 - Nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho thương binh, bệnh binh, người khuyết taaij đang sử dụng xe 3 bánh để kinh doanh tự nguyện từ bỏ xe 3-4 bánh tự lắp ráo để mua phương tiện xe tải nhỏ 5 tạ để kinh doạnh vận chuyển hàng hóa.

 3. Một số khó khăn, vướng mắc:

 Trong quá trình thực hiện, có một số ý kiến đề xuất tổ chức cấp đăng kí, đăng kiểm cho các xe 3 bánh, thiết kế mẫu xe 3 bánh đủ điều kiện tiêu chuẩn được đăng ký, đăng kiểm để sử dụng kinh doanh.

 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 về hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự dùng để vận chuyển hành khách và hàng hóa, trong dó, tại khoản 1, điều 4 có quy định “Xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự phải đảm bảo quy định tại Điều 53 của Luật Giao thông đường bộ” (Đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường).

 Tuy nhiên, tại Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật thì chỉ loại xe có thiết kế tối đa 02 chỗ ngồi (như xe mô tô, xe gắn máy thông thường), không có thùng hàng phía sau, chỉ phục vụ đi lại của người khuyết tật, không sử dụng vào các hoạt động vận tải hàng hóa (các loại xe 3 bánh tự chế được cải tạo từ xe máy, xe mô tô cũ, lắp thêm bánh sau, thùng phía sau nhằm mục đích chở người và hàng hóa, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2008 của Bộ Giao thông vận tải).

 III. Kiến nghị, đề xuất:

 Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quản lý hoạt động của xe 3 bánh trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các nội dung sau:

 1. Bổ sung chế tài tịch thu phương tiện là xích lô không có đăng ký hoạt động trên địa bàn Thủ đô vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hoặc nâng mức xử phạt đối với người điều khiển loại phương tiện này khi tham gia giao thông.

 2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn, các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe ba bánh dùng để kinh doanh vận chuyển người và hàng hóa.

 3. Cho phép UBND Thành phố chủ trì Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ tư pháp nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc chuyển đổi phương tiện, việc làm đối với thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe cơ giới ba bánh sản xuất, tự lắp ráp để kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa trên địa bàn Thành phố; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

 4. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương liên quan sớm xem xét, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về quản lý, thu hồi đối với xe mô tô, xe gắn máy để đảm bảo an toàn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường (UBND Thành phố đã bảo cáo tại văn bản số 2855/UBND-ĐT ngày 13/6/2017).

Giang Huỳnh - Ủy ban ATGTQG (http://antoangiaothong.gov.vn)